Transformacijos žaidimas - kas ir kaip

  • 2018 Sausio 8

Transformacijos žaidimas – tai veidrodis, kuriame atsispindi mūsų gyvenimas. Žaidimas pagrįstas paprastomis gyvenimo taisyklėmis, leidžiančiomis suvokti mūsų pagrindinius mechanizmus, kuriais vadovaudamiesi priimame sprendimus ir reaguojame į jų pasekmes.

Transformacijos žaidimas – tai kelionė po mūsų vidinį pasaulį.

Žaidimo metu galima pamatyti, kur slepiasi vienų ar kitų įvykių priežastis, suprasti savo stipriąsias puses ar apribojimus.

Transformacijos žaidimas – tai stiprus ir gražus instrumentas, kuris suteikia galimybę suprasti ir transformuoti neefektyviai veikiančius mūsų įpročius ir savybes gyvenime. Jis parodo, kokias situacijas mes patys kuriame, kaip reaguojame ir ką galime pakeisti, norint pasiekti savo tikslus ir svajones.

Taip mes ne tik sužinome apie apribojimus, bet ir atveriame naujas savo gyvenimo perspektyvas ir keičiame savo supratimą apie save. Transformacija – tai ne burtai, tai yra galimybė sąžiningai pakeisti save ir savo gyvenimą.

Kiekvienas Transformacijos Žaidimas – tai mažas gyvenimas, ir nors 3 ar daugiau valandų seansas gali atrodyti ilgas, jis pralekia greitai. Žaidimai vykdomi individualiai arba grupėse po 2–6 žmonės. Sertifikuotas vedėjas – facilitatorius lydi jūs žaidimo eigoje ir palaiko žaidimo struktūrą. Žaidžiant, dalyviai užrašo svarbius momentus – patirtį, supratimus, išvadas. Šitie užrašai pasiliks su jumis ir juos galėsite peržiūrėti vėliau; tam tikri momentai paaiškės praėjus tam tikram laikui po paties žaidimo.

Rezultatas – žaidimas suteikia galimybę padidinti savo gyvenimo sąmoningumo laipsnį, rasti atsakymą į dominančius jūs klausimus skirtingose gyvenimo situacijose, gyvenimo kryžkelėse, sudėtingais momentais, įnešti į kasdieninį gyvenimą išminties ir ramybės, gyventi pilnai ir džiaugsmingai, atverti naujas galimybes. 

Transformacijos Žaidimą® sukūrė Joy Drake ir Kathy Tyler Findhorn Bendruomenėje, Škotijoje. Nuo Žaidimo sukūrimo ir pirmojo Žaidimo seminaro 1978 metais, jį žaidė tūkstančiai žmonių visame pasaulyje. Per tiek metų sukurta daug naujų Žaidimo versijų ir jos kortų. Sukurtos ir Angelų® Kortos (Angel® Cards), kurių šiai dienai jau parduota daugiau negu milijonas.

Transformacijos Žaidimo® versijos:

                      Originali Transformacijos žaidimo versija – 5 žaidėjai ir 2 vedantieji, žaidimas paprastai užtrunka 7 dienos, yra ir 4 dienų originalaus žaidimo versija.

                      Transformacijos žaidimo stalo versija – nuo 2-jų iki 4-jų žaidėjų. Šią galima žaisti tiek su fasilitatoriumi, tiek ir be jo. Žaidimo komplekte yra supaprastintos taisyklės ir žaidimo proceso užrašymo lapai. Žaidimas su fasilitatoriumi vyksta pagal pagilintas taisykles ir leidžia žaisti gilesniame lygmenyje.

                      Žaidimo stalo versija nuo 2-jų iki 6-jų žaidėjų. Žaidžiama su sertifikuotu fasilitatoriumi, esant žaidimo laukui 6-žaidėjams.

                      SOLO žaidimas 1-am žaidėjui, vyksta pagal pagilintas taisykles, žaidžiama tik su fasilitatoriumi.

            ▪          Grupinė Transformacinio žaidimo versija skirtingoms grupėms ir bendruomenėms.

                      Planetarinis žaidimas, kuriame dalyvauja nuo 70 iki 150 žmonių. Žaidimas vyksta 1 kartą per metus Findhonre (Škotija) arba kitose šalyse. 2015 m. Planetarinio žaidimo vieta – Brazilija, daugiau apie tai galima sužinoti: https://www.innerlinks.com/planetary-game-brazil-oct-9-17-2015. 2016 m. Planetarinio žaidimo vieta – Findhorn,  žaidimas vyks liepos 2 – 8 dienomis. Daugiau apie tai galima sužinoti: https://www.findhorn.org/programmes/413/

                      Žaidimas įmonėms ir verslo struktūroms – FCP/Frameworks Coaching Process http://www.frameworkscoach.com

Transformacijos Žaidimo® „šeimą“ sudaro kelios įvairios programos ir žaidimai, kurias kuria, vysto ir platina InnerLinks. Findhorn Bendruomenė, kurioje Žaidimas buvo sukurtas, yra Žaidimo programų centras Europoje. 

InnerLinks – konsultavimo ir apmokymo kompanija, įsikūrusi Jungtinėje Karalystėje ir JAV, kuri tiria ir vysto Transformacijos Žaidimo produktus, programas bei vykdo fasilitatorių apmokymus. Ji yra vienintelė organizacija, paruošianti ir įgaliojanti fasilitatorius dirbti su Žaidimu profesionaliai.

InnerLinks apmoko įvairių Žaidimo versijų fasilitatorius, taip pat siūlo seminarus ir programas, kurios skatina asmeninį kūrybiškumą ir ugdo kolektyvinį sąmoningumą bei atsakomybę. 

Transformacijos Žaidimo fasilitatorių apmokymai yra specializuoti ir intensyvūs, suteikiantys visapusišką paruošimą naudojant pažangias taisykles fasilitatorių žinynuose. Tik įgalioti žmonės, išklausę InnerLinks apmokymus, turi galimybę dirbti profesionaliai su Transformacijos Žaidimu® ir naudoti jo pavadinimą bei logotipą.